کد exam با ۲۰% تخفیف اموزش های سایت (دانلودی و پستی)

کد exam با ۲۰% تخفیف اموزش های فروشگاه  (دانلودی و پستی )

%۳۰ تخفیف پک های ویژه فروشگاه (تخفیف خودکار اعمال گشته است.)

شما میتوانید پک های ویژه فروشگاه را با ۳۰ درصد تخفیف تهیه نماید.

در خرید پک ویژه از فروشگاه تخفیف لحاظ می گردد . و نیازی نیست کد تخفیف وارد نمایید .

لیست پک های ویژه :

۱-پک ویژه طراحی وب سایت از مقدماتی تا پیشرفته (شامل همه ی اموزش های طراحی وب سایت)

۲- پک ویژه وردپرس از مقدماتی تا پیشرفته (شامل همه ی اموزش های وردپرس سایت)

۳- پک ویژه بازی سازی از مقدماتی تا پیشرفته (شامل همه ی اموزش های بازی سازی سایت)