اموزش شبکه

نحوه نمایش:

تعداد : 18 / 36 / همه

  • اموزش جامع mcitp

    ۳۰,۰۰۰ تومان

    مدرک متخصص مهندسی شبکه های مایکروسافت یا MCITP نشانگر مهارت فرد در بکارگیری Microsoft Server 2008R2  میباشد .و در جهت آن دسته از افرادی طراحی شده است که توانایی آنالیز نیازهای تجاری یک ارگان را دارا بوده و قادر به طراحی و راه اندازی ساختار شبکه برای راهکار های تجاری مبتنی بر سیستم عامل های مایکروسافت و نرم افزار server مایکروسافت باشند.